Walaupon lokasi pemasangan kami berada di Johor dan kami berurusan di Kuala Lumpur, tetapi team Get Prepared telah memudahkan
segala urusan. Segalanya berjalan lancar tanpa apa-apa masalah